คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

นิทรรศการ ๓๔ ปี การเสด็จฯ

นิทรรศการ ๓๔ ปี การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดอีสาน บ้านหัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น จำนวนคนเข้าชม: 14