คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

เกี่ยวกับเรา

ดีไซด์งามครีเอชั่น
คุณประภาส(ไผ่) เกียรติวีรวัฒนา CEO

ความเป็นมา

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2548 จากภารกิจเพียงเล็กน้อยแต่มีความมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ภายใต้คอนเซ็ปต์การทำงาน “สื่อสารความหลากหลาย ในสไตล์คุณ” จนถึงปัจจุบัน ดีไซน์งาม ครีเอชั่น ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำงาน จนเกิดความเชี่ยวชาญทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ งานส่งเสริมการขาย งานภาพลักษณ์ขององค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย