คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่)

กรรมการผู้จัดการ

ความเป็นมา

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2548 จากภารกิจเพียงเล็กน้อยแต่มีความมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ภายใต้คอนเซ็ปต์การทำงาน “สื่อสารความหลากหลาย ในสไตล์คุณ” จนถึงปัจจุบัน ดีไซน์งาม ครีเอชั่น ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำงาน จนเกิดความเชี่ยวชาญทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ งานส่งเสริมการขาย งานภาพลักษณ์ขององค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย

ฝ่ายการตลาด (Marketing)

พัลลภ องคนานนท์ (บาส)

                                    พุทธินันท์ น้อยมณี (แคร์)                                                                                       ศิริชัย เกียรติวีรวัฒนา (ชัย)                                                                                  เปมิกา โคธิเสน (เมย์)

ฝ่ายผลิตและติดตั้ง (Production)

                                                     ปฏิภาณ พงศ์ชยะนันท์ (อนันต์)

       วราพงษ์ เกียรติวีรวัฒนา (ป้อม)

     ชูชาติ ลิชผล (ชาติ)       ชรินทร์ สันติเมทนีดล (ชรินทร์)      รัตนตรัย แสนพิสมัย (เต๋า)

ธนพล น้อยสูงเนิน (บอล)          สอยดาว สินโพธิ์ (สอย)       เรืองชัย ด่านขุนทด (หนุ่ม)

เกรียงไกร ด่านขุนทด (อาร์ต)       พีระพงษ์ อุปฮาต (อ้อป)        คมสันต์ แสงจันทร์ (เอก)

ฝ่ายออกแบบ (Graphic Design Department)

ชวิศา หมื่นภักดี (ปาย)                       พัชรพร แสงชา (แนน)

ฝ่ายบัญชี (Accounting Department)

รสริน พงศ์ชยะนันต์ (รส)

ฝ่าย Store Management

วรรณวิไล ใสดี (เจี๊ยบ)

นักศึกษาฝึกงาน (Student Intern)