คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

Life Support in COVID era งานประชุมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Published by paemika kothisen on

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้เราได้อำนวยความสะดวกให้กับงาน “Life Support in COVID era” งานประชุมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งระบบ OB ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านอีกครั้ง บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้