คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

นิทรรศการ ๓๔ ปี การเสด็จฯ

นิทรรศการ ๓๔ ปี การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดอีสาน บ้านหัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น จำนวนคนเข้าชม: 42

จัดอีเว้นท์ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

จัดอีเว้นท์ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอนแก่น โดยดีไซน์งามครีเอชั่น จำนวนคนเข้าชม: 50