คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

นิทรรศการ ๓๔ ปี การเสด็จฯ

Published by Event Khokaen on

นิทรรศการ ๓๔ ปี การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดอีสาน บ้านหัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *