คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

NESP Show Case 2021 ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564

Published by paemika kothisen on

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจและให้โอกาสดีไซน์งามในการจัดงาน NESP Show Case 2021 ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 โดยให้เราได้บริการออกแบบและตกแต่งสถานที่ ป้ายบอกทาง ตกแต่งเวที โพเดียม เครื่องเสียง บูธ เก้าอี้ และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจและให้โอกาสเราได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น และหวังว่าจะได้บริการท่านในโอกาสถัดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”