คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

Khon Kaen International Jazz Festival 2023 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น

Published by paemika kothisen on

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เชื่อมั่น และ ไว้ใจให้เรา ได้จัดงาน Khon Kaen International Jazz Festival 2023 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และ น่าภาคภูมิสำหรับเราเป็นอย่างมาก โดยภายในงาน ได้ให้เราบริการในส่วนของ การตกแต่งเวที จัดสถานที่สำหรับผู้ชม เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่รันคิวเวที บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณและหวังว่าจะได้มีโอกาสบริการท่านอีกในโอกาสถัดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”