คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดประชุม WUNCA ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา

Published by Event Khokaen on

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยดีไซน์งามครีเอชั่น

จัดอีเว้นท์ WUNCA 29th

จัดอีเว้นท์ WUNCA 29th


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *