คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

มหกรรมวัฒนธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ

Published by Event Khokaen on

มหกรรมวัฒนธรรมสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเภท พิณ แคน โปงลาง ฯลฯ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *