คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดงาน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

Published by Event Khokaen on

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สุู่เมืองสวยใส ไร้มลพิษ โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 กรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น
22 กันยายน 2557

event-roadmap-pollution-03


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *