คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1

Published by Event Khokaen on

จัดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดย ดีไซน์งามครีเอชั่น

event-kku-research-1


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *