คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยศาสตร์ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

Published by Manager on