คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

พิธีเปิดออนไลน์ งาน ISAN CREATIVE โดย TCDC ขอนแก่น

Published by paemika kothisen on

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้ใจให้เราได้บริการท่านในการจัดพิธีเปิดงานออนไลน์ของงาน ISAN CREATIVE โดย TCDC ขอนแก่น ซึ่งทางเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบครันเพื่อให้งานของลูกค้าดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น และ ประสบความสำเร็จด้วยดี ทางบริษัทของเราหวังว่า จะได้บริการลูกค้าในโอกาสต่อๆ ไป ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *