คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

ดีไซน์งามครีเอชั่น พิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Published by Event Khokaen on

พิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านประสบภัยแล้งทั่วประเทศ
โดย นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

พิธีปล่อยคาราวานภัยแล้ง-345

มาชมภาพแห่งความประทับใจกับผลงานของพวกเรา ดีไซน์งามครีเอชั่น