คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

ดีไซด์งามครีเอชั่น รับจัดงานเปิดสาขาของอู่รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส จ.กาฬสินธ์

Published by Event Khokaen on

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา ดีไซด์งามครีเอชั่น ได้รับเกียรติจาก เจ้าของอู่รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส ให้จัดงานเปิดสาขาของอู่ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ ทางเราได้จัดงานอย่างสุดความสามาถเพื่อให้ไว้เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าภาพ และผลการจัดงานก็เป็นที่ประทับใจของเจ้าภาพเป็นอย่างมากครับ

boyautoservice

ส่วนหนึ่งของคำกล่าวจัดงาน……

รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส (ช่างบอย)

เร่งความเชื่อมั่นลูกค้าจนทะลุขีดสูงสุดด้วย3 มาตรฐานเพื่อคุณภาพงานติดตั้งเริ่มต้น

ด้วยจัดวิศวกรคุมงานติดตั้งทั้งระบบก้าวเข้าสอู่ตู่ดิตงั้แกส๊มาตรฐานENERGY REFORM

Certified Dealerและผ่านการรับรองเป็นผู้ตรวจสภาพรถติดตั้งแก๊สจากกรมการขนส่งทางบกจัดเต็มเพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าชาวสระบุรีคุณนรินทร์ยิ้มแย้มหรือช่างบอยกล่าวกับ gas for cars ในการพัฒนาอู่รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิสสู่มาตรฐานการติดตั้งระดับที่เหนือกว่าว่า“เราต้องการสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งแก๊สที่รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิสว่ารถทุกคันจะได้รับการ

ดูแลในมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับผมจึงเริ่มต้นด้วยให้มีวิศวกรคอยควบคุมงานการติดตั้งในทุกขั้นตอนจะได้ดูว่างานที่ออกมาทกุชนิ้มคีวามปลอดภยัสงูสดุและไดม้าตรฐานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้า”“กระทั่งทางเอนเนอร์จีรีฟอร์มเห็นว่าเราสามารถทำงานติดตั้งที่มีคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอมีปัญหาหลังการติดตั้งน้อยจึงได้ส่งคนมาดูงานติดตั้งของเราดูในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆของการทำงานคุณภาพของรถที่ติดออกไปการเก็บงานความเรียบร้อยจน

ในที่สุดก็ออกใบรับรองคุณภาพให้เราเป็นอู่ติดตั้งมาตรฐานเอนเนอร์จีรีฟอร์มหรือเป็นCertified Dealer”“นอกจากนี้เรายังผ่านการเป็นอู่ติดตั้งแก๊สมาตรฐานทั้งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

และก๊าซธรรมชาติอัด (CNG/NGV) อีกด้วยซึ่งเราใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ความตั้งใจ

ของเรามาหลายปีพอสมควร”“แถมเรายังผ่านการเป็นผู้ตรวจสภาพรถติดตั้งแก๊สจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากทางกรมการขนส่งทางบกต้องเข้ามาตรวจสอบความ

พร้อมในด้านต่างๆของเราทั้งเรื่องสถานที่ทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ตรวจสภาพวิศวกรของเราต้องผ่านการทดสอบว่ามีความเข้าใจในการทำงานของระบบแก๊สและสามารถตรวจสภาพรถได้จริงซึ่งเหนือกว่าการทดสอบสำหรับการติดตั้งมาก”“ที่เราทำทุกอย่างในวันนี้ก็เพื่อต้องการ

ให้ลูกค้าของรุ่งเจริญทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลงานคุณภาพที่ดีที่สุดไปจากเราทุกคัน

ซึ่งถ้าเรามีความสามารถในระดับของการตรวจแล้วการติดตั้งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะ

ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้ว่าหลังจากติดตั้งแก๊สกับเราเราจะตรวจสภาพรถให้ทันทีซึ่งการ

ทำงานในลักษณะนี้ผมเชื่อว่าเหนือกว่าระบบ QC ทั่วๆและผมเชื่อว่ารุ่งเจริญออโต้เซอร์วิสจะเป็นคำตอบให้กับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี