คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดงาน Grand Opening โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น

Published by Event Khokaen on

เมื่อวันที่ทาง ดีไซดืงามครีเอชั่นได้รับจัดงาน Grand Opening โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 300 คน โดยทางเราต้องขอขอบคุณท่านผุ้บริหารของโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่นที่ได้ให้การไว้วางใจเราอย่างดี  และในงานนี้ทางทีมงานก็ได้ทุ่มเทสุดความสามารถในการจัดอีเว้นในครั้งนี้

Grand Opening โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *