คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

งานเลี้ยงรุ่นวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 27 ครบรอบ 30 ปี “30 ปีแห่งมิตรภาพ 30 ปีแห่งวิญญาณนักสู้แดนอีสาน” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

Published by Manager on


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *