คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

งานทดสอบตลาดสินค้านวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2562 (Product Innovations Market Testing Expo 2019 PI-MTE2019) ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ ลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา

Published by Manager on


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *