คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

47 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชันย์

Published by Event Khokaen on

47 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ (270 photos)
จัด ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงพระราชทานปลานิลให้กับปวงชนชาวไทย เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีต่าง ๆ ในวงการปลานิลให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ —
thai-fish-eventkhonkaen
at วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น.
มาชมภาพบรรยากาศในงานกันครับ

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *