คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

“สุดยอดผลิตภัณฑ์ ผ้าพื้นถิ่นสารคาม The best local textile products Sarakham” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กช์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Published by Manager on


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *