คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

งาน Outlet มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม

งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม คืนความสุขให้ประชาชน ณ ลานอุบลสแควร์ 5-7 กันยายน 2557 จำนวนคนเข้าชม: 13

ค้นหาความฝัน เพาะพันธ์ุนักวิทย์

กิจกรรมสร้างฝันทางวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 สิงหาคม 2557 จำนวนคนเข้าชม: 10

MBA & KKU พี่ซ่า น้องเซี้ยว

ดีไซน์งามครีเอชั่น จัดอีเว้นท์ MBA & KKU พี่ซ่า น้องเซี้ยว (เกี้ยวกันเที่ยว เปรี้ยวงานวัด) 26 มิ.ย.57 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออร์คิด จำนวนคนเข้าชม: 130