คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ พิธีเปิดอาคารผลิตน้ำตาลรีไฟน์ โรงงานน้ำตาลมิตรผล

ดีไซน์งาม จัดอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ พิธีเปิดอาคารผลิตน้ำตาลรีไฟน์ โรงงานน้ำตาลมิตรผล จัดสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดโรงงานรีไฟน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวนคนเข้าชม: 53