คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดประชุม WUNCA ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยดีไซน์งามครีเอชั่น จำนวนคนเข้าชม: 20