คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดงาน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สุู่เมืองสวยใส ไร้มลพิษ โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 กรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น 22 กันยายน 2557 จำนวนคนเข้าชม: 10

MBA & KKU พี่ซ่า น้องเซี้ยว

ดีไซน์งามครีเอชั่น จัดอีเว้นท์ MBA & KKU พี่ซ่า น้องเซี้ยว (เกี้ยวกันเที่ยว เปรี้ยวงานวัด) 26 มิ.ย.57 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออร์คิด จำนวนคนเข้าชม: 114