คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

ดีไซด์งามครีเอชั่น รับจัดงานเปิดสาขาของอู่รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส จ.กาฬสินธ์

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา ดีไซด์งามครีเอชั่น ได้รับเกียรติจาก เจ้าของอู่รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส ให้จัดงานเปิดสาขาของอู่ประจำจังหวัดกาฬสินธ์ ทางเราได้จัดงานอย่างสุดความสามาถเพื่อให้ไว้เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าภาพ และผลการจัดงานก็เป็นที่ประทับใจของเจ้าภาพเป็นอย่างมากครับ (more…)