คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดอีเว้นท์ งาน Busdec

BUSDEC จัดบูธศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์พัฒนากลยุทธ์ฑธุรกิจ จำนวนคนเข้าชม: 35