คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ พิธีเปิดอาคารผลิตน้ำตาลรีไฟน์ โรงงานน้ำตาลมิตรผล

ดีไซน์งาม จัดอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ พิธีเปิดอาคารผลิตน้ำตาลรีไฟน์ โรงงานน้ำตาลมิตรผล จัดสถานที่และอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดโรงงานรีไฟน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวนคนเข้าชม: 32

จัดอีเว้นท์ คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จัดอีเว้นท์ คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมุูู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยดีไซน์งามครีเอชั่น ทีมงานมืออาชีพ จำนวนคนเข้าชม: 9

งาน Outlet มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม

งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม คืนความสุขให้ประชาชน ณ ลานอุบลสแควร์ 5-7 กันยายน 2557 จำนวนคนเข้าชม: 4

งาน Open house คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ

ดีไซน์งาม จัดอีเว้นท์ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่องาน Open house คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ 11 กันยายน 2557 จำนวนคนเข้าชม: 2