คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

งาน Outlet มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม

งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม คืนความสุขให้ประชาชน ณ ลานอุบลสแควร์ 5-7 กันยายน 2557 จำนวนคนเข้าชม: 13