คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

พิธีการส่งมอบโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและพัฒนาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านเป็ด โดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63

Published by paemika kothisen on


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *