คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 วันที่ ๓๐ สิงหาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Published by Manager on


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *